เส้นทางเที่ยวใหม่ “ทางสายไหม นครชัยบุรินทร์”


เส้นทางเที่ยวใหม่ “ทางสายไหม นครชัยบุรินทร์”

เส้นทางเที่ยวใหม่ “ทางสายไหม นครชัยบุรินทร์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จัดทำ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ อันได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

นครราชสีมา – วันนี้ (11 พ.ย.53) จ.ชัยภูมิ , จ.บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสายไหมที่เป็นทางเลือกใหม่ และต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการ ของ นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดของ หมู่บ้านผ้าไหมโดยใช้การท่องเที่ยวในการพัฒนา และได้รับ งบประมาณสนับสนุนโครงการจากรัฐบาล ภายใต้โครงการ ไทยเข้มแข็ง ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554

ซึ่งกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบ ไปด้วย การจัดทำ Thai silk route package ของเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การจัดทำ Walk through animation บอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางสายไหม รวมถึงการพัฒนา Artificial highlight tourist spot และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมของหมู่บ้านตามเส้นทางสายไหมผ่านทาง ช่องทางต่างๆ และการจัดกิจกรรม Thai silk dealers ในต่างประเทศ

และระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ นำคณะกรรมการ ในโครงการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตของท้องถิ่นเริ่มจาก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมทำ กิจกรรมกับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและสัมผัสกลิ่นไอของ อารยธรรมดั้งเดิม เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้มาพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ต่อไป

ขอบคุณข่าวสารจาก : http://www.koratdailynews.com

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s