สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM)


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1(NEL1 /  Lower North-East1 Provincial Cluster) http://www.osm-nel1.com

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1  พื้นที่4จังหวัด : จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ชัยภูมิ

เว็บไซต์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 http://www.osm-nel1.com ( สถานะออนไลน์ )
เว็บบอร์ด(Webboard) http://www.osm-nel1.com/smf/smf_2-0-rc3_install/index.php  (สถานะออนไลน์)
เว็บบล๊อก(Blog) https://osmnel1.wordpress.com (สถานะออนไลน์)
ทวิทเตอร์(Twitter) http://twitter.com/osmnel1   (สถานะออนไลน์)
ประมวลภาพ (Gallery) http://www.flickr.com/photos/osmnel1(สถานะออนไลน์)
เช็คเมล(CheckMail)  http://www.osm-nel1.com/squirrelmail/src/login.php  (สถานะออนไลน์)

ติดต่อสำนัก Email: info@osm-nel1.com (คุณนิวัต รองสวัสดิ์)

จ.นครราชสีมา Email: korat@osm-nel1.com
จ.สุรินทร์ Email: surin@osm-nel1.com
จ.บุรีรัมย์ Email: buriram@osm-nel1.com
จ.ชัยภูมิ Email: chaiyaphum@osm-nel1.com

เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด ต.อ.น.ล1 http://wp.me/PVRbz-2
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัด ต.อ.น.ล1  http://wp.me/PVRbz-w

จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-lhttp://www.nakhonratchasima.go.th
จ.บุรีรัมย์ http://wp.me/PVRbz-o , http://www.buriram.go.th
จ.ชัยภูมิ http://wp.me/PVRbz-q , http://www.chaiyaphum.go.th
จ.สุรินทร์ http://wp.me/PVRbz-thttp://www.surin.go.th

ลิงก์ 18กลุ่มจังหวัด ทปท (OSM)  http://www.osm.moi.go.th
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 http://www.osmcentral-n1.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 http://www.osmcentral-n2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง http://www.osmcentral.moi.go.th/index1.html
* กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 http://118.175.74.172/osmnpt/
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน ล่าง 2 http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย http://www.osmsouth-e.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามัน http://www.osmsouth-w.moi.go.th/ (ไม่มีเว็บ)
* กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน http://www.osmsouth.moi.go.th/osmsouth/index.php
* กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก http://www.eastosm.com,
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/  (ไม่มีเว็บ)
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน 2 http://www.osmnortheast-n2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง http://www.osmnortheast-c.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 http://www.osm-nel1.com,  http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/home.html
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 http://www.osmnortheast-s2.moi.go.th/ (ไม่มีเว็บ)
* กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 http://www.osmnorth1.com/
* กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 http://www.osmnorth-n2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 http://www.osmnorth-s1.moi.go.th

* กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ล่าง 2 http://www.osmnorth-s2.moi.go.th/joomla2010/

ลิงก์เพื่อนบ้าน

OSM/สำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
http://www.osm-nel1.com, http://www.osmnel1.wordpress.com, http://www.twitter.com/osmnel1
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1(NEL1 / Lower North-East1 Provincial Cluster).
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7728-5460  email : osm6_surat@hotmail.com
http://www3.suratthani.go.th/osm6/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=20

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.0-4222-4288  โทร.042-224-288
E-mail : osm_udon@hotmail.com  , osm_udon2@yahoo.com
http://www.osmnortheast-n1.net/site/

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
http://www.osm-lopburi.moi.go.th/structure.htm

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารหลังเก่า ถนนวังจันทน์ อ.ในเมือง พิษณุโลก ไทย 65000
055-248490 , 20523    http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/

สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
http://www.phetchaburi.go.th/osm/osm_page.html

สำนัก OSM ภาคตะวันออก ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-4404  http://www.eastosm.com

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
สำนัก งานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
E-mail : chachoengsao@moi.go.th Tel : 0-3851-2520
http://www.chachoengsao.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=412

องค์ความรู้: แผนพัฒนาและงบประมาณ จังหวัด – กลุ่มจว / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดOSM
http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=26

สบจ http://www.pad.moi.go.th/
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

The Office of Strategy Management or OSM
,The Lower North-East1 Provincial Cluster or NEL1
Area: 4 Provinces:Nakhonratchasima,Chaiyaphum,Buriram,Surin
http://www.osm-nel1.com

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1(OSM-NEL1)
พื้นที่4จังหวัด : จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ชัยภูมิ

OSM-NEL1 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ชัยภูมิ

อัพเดตโดยผู้ดูแลBlog : admin@osm-nel1.com

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน Uncategorized คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

5 ตอบกลับที่ สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM)

 1. osmnel1 พูดว่า:

  ลิงก์
  http://www.osm.moi.go.th
  http://www.osm-nel1.com
  http://www.opdc.go.th
  http://www.nesdb.go.th
  http://neroc.kku.ac.th
  http://www.nedsi.kku.ac.th

  ลิงก์ 18กลุ่มจังหวัด (OSM) http://www.osm.moi.go.th
  * กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 http://www.osmcentral-n1.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 http://www.osmcentral-n2.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง http://www.osmcentral.moi.go.th/index1.html
  * กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 http://118.175.74.172/osmnpt/
  * กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน ล่าง 2 http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย http://www.osmsouth-e.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามัน http://www.osmsouth-w.moi.go.th/ (ไม่มีเว็บ)
  * กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน http://www.osmsouth.moi.go.th/osmsouth/index.php
  * กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก http://www.eastosm.com,
  * กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/ (ไม่มีเว็บ)
  * กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน 2 http://www.osmnortheast-n2.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง http://www.osmnortheast-c.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 http://www.osm-nel1.com,http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/home.html
  * กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 http://www.osmnortheast-s2.moi.go.th/ (ไม่มีเว็บ)
  * กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 http://www.osmnorth1.com/
  * กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 http://www.osmnorth-n2.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ล่าง 1 http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/
  * กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ล่าง 2 http://www.osmnorth-s2.moi.go.th/joomla2010/

 2. osmnel1 พูดว่า:

  เว็บไซต์ (Website) http://www.osm-nel1.com (สถานะออนไลน์ ระหว่างพัฒนา)
  เว็บบอร์ด(Webboard) http://www.osm-nel1.com/smf/smf_2-0-rc3_install/index.php (สถานะออนไลน์พร้อมใช้งาน)
  เว็บบล๊อก(Blog) https://osmnel1.wordpress.com (สถานะออนไลน์พร้อมใช้งาน)
  ทวิทเตอร์(Twitter) http://twitter.com/osmnel1 (สถานะออนไลน์พร้อมใช้งาน)
  ประมวลภาพ (Gallery) http://www.flickr.com/photos/osmnel1(สถานะออนไลน์พร้อมใช้งาน)
  เช็คเมล(CheckMail) http://www.osm-nel1.com/squirrelmail/src/login.php (สถานะออนไลน์พร้อมใช้งาน)

  เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด http://wp.me/PVRbz-2
  จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-l
  จ.บุรีรัมย์ http://wp.me/PVRbz-o
  จ.ชัยภูมิ http://wp.me/PVRbz-q
  จ.สุรินทร์ http://wp.me/PVRbz-t
  ข่าวประชาสัมพันธ์ http://wp.me/PVRbz-w

 3. osmnel1 พูดว่า:

  จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-l
  แผนปฏิบัติ ราชการกลุ่มจังหวัด http://www.nakhonratchasima.go.th/kpi_ceo/g.doc
  ตัวอย่าง คำรับรองการปฏิบัติราชการ สนจ. http://www.nakhonratchasima.go.th/kpi_ceo/kpi_office.doc
  คำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553 http://www.nakhonratchasima.go.th/kpi_ceo/kpi_ceo.pdf
  ตัวชี้วัด ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2553 http://www.nakhonratchasima.go.th/kpi_ceo/kpi53.doc

 4. osmnel1 พูดว่า:

  OSM/สำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
  http://www.osm-nel1.com, http://www.osmnel1.wordpress.com, http://www.twitter.com/osmnel1
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1(NEL1 / Lower North-East1 Provincial Cluster). สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทรศัพท์ 0-7728-5460 email : osm6_surat@hotmail.com
  http://www3.suratthani.go.th/osm6/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=20

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทร.0-4222-4288 โทร.042-224-288
  E-mail : osm_udon@hotmail.com , osm_udon2@yahoo.com
  http://www.osmnortheast-n1.net/site/

  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 http://www.osm-lopburi.moi.go.th/structure.htm

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
  ศาลากลางจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารหลังเก่า ถนนวังจันทน์ อ.ในเมือง พิษณุโลก ไทย 65000 055-248490 , 20523 http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/

  สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
  http://www.phetchaburi.go.th/osm/osm_page.html

  สำนัก OSM ภาคตะวันออก ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทร. 0-3827-4404 http://www.eastosm.com

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง สำนัก งานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  E-mail : chachoengsao@moi.go.th Tel : 0-3851-2520
  http://www.chachoengsao.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=412

  องค์ความรู้:แผนพัฒนาและงบประมาณ จังหวัด – กลุ่มจว / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดOSM
  http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=26

  สบจ http://www.pad.moi.go.th/
  สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp
  ——————
  Free Add URL
  http://www.google.com/addurl/
  http://webindex.sanook.com/addweb/
  http://www.webindexthai.com/chkweb.php
  http://www.bcoms.net/promoteweb/form.asp
  http://www.azooga.com/add_url.php
  http://directory.narak.com/addurl/
  http://search.eduzones.com/addurl.php
  http://directory.webtarad.com/add.php
  http://webdir.hunsa.com/reg.php

  Free web Submittion:
  http://www.freewebsubmission.com/link.html

 5. osmnel1 พูดว่า:

  ข้อมูลเพิ่มเติม(Link ประวัติท้าวสุรนารี):
  สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน
  http://kanchanapisek.or.th/kp8/nrs/nrs201.html
  วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์
  http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm
  ชุมชนพิมาย http://www.phimai.asia/

  ลิงก์อ้างอิง ประวัติท้าวสุรนารี:
  ^ ประวัติท้าวสุรนารี
  http://www.moohin.com/043/043k001.shtml
  ^ 2.0 2.1 2.2 2.3 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา, ประวัติท่านท้าวสุรนารี http://www.moc.go.th/opscenter/nm/Province/Yamo1.htm
  ^ ฐานข้อมูลบุคคลสำคัญ ” ท้าวสุรนารี “, สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา http://www.library.nrru.ac.th/rLocal/stories.php?story=01/08/03/9790693
  ^ วันนี้ในอดีต
  http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=78
  ^ ประวัติและเหรียญท้าวสุรนารีรุ่นแรก
  http://www.inform.collection9.net/index.php?doc=doc_detail&id=0110
  ^ ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศกรมศิลปากร เรื่อง กำหนดจำนวนโบราณสำหรับชาติ, เล่มที่ ๕๔, เล่มที่ ๒๒๘๕
  http://www.archae.go.th/Monument/Eastern/NakornRachasima.asp
  ^ จารึกประวัติการสร้างอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (หลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี), เทศบาลนครนครราชสีมา, นครราชสีมา, 2530
  ^ หนังสือต้องห้าม ความรู้ที่ถูกจองจำ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=611
  ^ จากจิ๋นซีถึง แฮร์รี่ พอตเตอร์ ฉบับที่ 260 ตุลาคม 49 ปีที่ 22 http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=Sections&op=viewarticle&artid=610
  ^ จากเวียงจันทน์ถึงบางกอกตามรอยเจ้าอนุวงศ์ คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทย-ลาว,นิตยสาร สารคดี ฉบับที่ 291 พฤษภาคม 2552,หน้า 138-141
  ^ รายการพินิจนคร ตอน นครราชสีมา…รากแห่งนคราย่าโม ตำนานของคนโคราช : 4 มกราคม พ.ศ. 2553 ทางทีวีไทย
  http://www.thaipbs.or.th/Pinijnakorn/

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
  ที่ตั้ง ศาลากลางจังหวัด นครราชสีมา ชั้น3
  http://www.osm-nel1.com ( เว็บไซต์เรา)
  Email: info@osm-nel1.com (ติดต่อเรา)
  http://wp.me/PVRbz-21 (ลิงก์ย่อ(Blog)

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s