ข่าวประชาสัมพันธ์


OSM-NEL1 (โอเอสเอ็มเอ็นอีเอลวัน)
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น3  โทรศัพท์ 044-234798 ต่อ 735
เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th
ติดต่อสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ฯ : Email: info@osm-nel1.go.th ,
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : Email: webmaster@osm-nel1.go.th ,
เทคนิคซัพพอร์ต : Email: administrator@osm-nel1.go.th

เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th,  http://www.osm-nel1.com
เว็บบอร์ด http://www.osm-nel1.com/smf
เว็บบล๊อก http://www.osmnel1.wordpress.com,
เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด http://wp.me/PVRbz-2   ,ข่าว ประชาสัมพันธ์ http://wp.me/PVRbz-w
ข่าวสั้น ทวิตเตอร์ http://www.twitter.com/osmnel1
ประมวลภาพ (Gallery)   http://www.flickr.com/photos/osmnel1
เช็คอีเมล(CheckMail)   http://www.osm-nel1.com/squirrelmail/src/login.php

หน้าบล๊อกประชาสัมพันธ์จังหวัด:
จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-l
จ.บุรีรัมย์ http://wp.me/PVRbz-o
จ.ชัยภูมิ http://wp.me/PVRbz-q
จ.สุรินทร์ http://wp.me/PVRbz-t

แนะนำเว็บไซต์เพื่อนบ้าน

สำนักบริหารยุทธศาสตร์   กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7728-5460  email : osm6_surat@hotmail.com
http://www3.suratthani.go.th/osm6/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=20

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.0-4222-4288  โทร.042-224-288
E-mail : osm_udon@hotmail.com  , osm_udon2@yahoo.com
http://www.osmnortheast-n1.net/site/

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
http://www.osm-lopburi.moi.go.th/structure.htm

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1  พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารหลังเก่า ถนนวังจันทน์ อ.ในเมือง พิษณุโลก ไทย 65000
055-248490 , 20523    http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/

สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
http://www.phetchaburi.go.th/osm/osm_page.html

สำนัก OSM ภาคตะวันออก ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-4404  http://www.eastosm.com

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785
e-mail: administrator@opdc.go.th

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
สำนัก งานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
E-mail : chachoengsao@moi.go.th Tel : 0-3851-2520
http://www.chachoengsao.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=412

องค์ความรู้:แผนพัฒนาและงบประมาณ จังหวัด – กลุ่มจว / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดOSM
http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=26

สบจ   http://www.pad.moi.go.th/
สำนักงบประมาณ  http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

สามารถโปรโมทเว็บไซต์ของหน่วยงานคุณได้ฟรี

Free Add URL
http://www.google.com/addurl/
http://webindex.sanook.com/addweb/
http://www.webindexthai.com/chkweb.php
http://www.bcoms.net/promoteweb/form.asp
http://www.azooga.com/add_url.php
http://directory.narak.com/addurl/
http://search.eduzones.com/addurl.php
http://directory.webtarad.com/add.php
http://webdir.hunsa.com/reg.php

Free web Submittion:
http://www.freewebsubmission.com/link.html

Advertisements

2 ตอบกลับที่ ข่าวประชาสัมพันธ์

 1. osmnel1 พูดว่า:

  แนะนำเว็บเพื่อนบ้าน

  OSM/สำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/สำนัก บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
  http://www.osm-nel1.com, http://www.osmnel1.wordpress.com, http://www.twitter.com/osmnel1
  สำนัก บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1(NEL1 / Lower North-East1 Provincial Cluster).
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ 0-7728-5460 email : osm6_surat@hotmail.com
  http://www3.suratthani.go.th/osm6/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=20

  สำนัก บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
  ศาลากลาง จังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทร.0-4222-4288 โทร.042-224-288
  E-mail : osm_udon@hotmail.com , osm_udon2@yahoo.com
  http://www.osmnortheast-n1.net/site/

  กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ตอนบน 2
  http://www.osm-lopburi.moi.go.th/structure.htm

  สำนัก บริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
  ศาลากลางจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารหลังเก่า ถนนวังจันทน์ อ.ในเมือง พิษณุโลก ไทย 65000
  055-248490 , 20523 http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/

  สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาค กลางตอนล่าง 2
  http://www.phetchaburi.go.th/osm/osm_page.html

  สำนัก OSM ภาคตะวันออก ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทร. 0-3827-4404 http://www.eastosm.com

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา ระบบราชการ
  59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th

  สำนัก บริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
  สำนัก งานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  E-mail : chachoengsao@moi.go.th Tel : 0-3851-2520
  http://www.chachoengsao.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=412

  องค์ ความรู้:แผนพัฒนาและงบประมาณ จังหวัด – กลุ่มจว / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดOSM
  http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=26

  สบ จ http://www.pad.moi.go.th/
  สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

  สามารถโปรโมทเว็บไซต์ของหน่วย งานคุณได้ฟรี

  Free Add URL
  http://www.google.com/addurl/
  http://webindex.sanook.com/addweb/
  http://www.webindexthai.com/chkweb.php
  http://www.bcoms.net/promoteweb/form.asp
  http://www.azooga.com/add_url.php
  http://directory.narak.com/addurl/
  http://search.eduzones.com/addurl.php
  http://directory.webtarad.com/add.php
  http://webdir.hunsa.com/reg.php

  Free web Submittion:
  http://www.freewebsubmission.com/link.html

 2. osmnel1 พูดว่า:

  OSM-NEL1 (โอเอสเอ็มเอ็นอีเอลวัน)
  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
  ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น3 โทรศัพท์ 044-234798 ต่อ 735
  เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th
  ติดต่อสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ฯ : Email: info@osm-nel1.go.th ,
  ผู้ดูแลเว็บไซต์ : Email: webmaster@osm-nel1.go.th ,
  เทคนิคซัพพอร์ต : Email: administrator@osm-nel1.go.th

  เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th, http://www.osm-nel1.com
  เว็บบอร์ด http://www.osm-nel1.com/smf
  เว็บบล๊อก http://www.osmnel1.wordpress.com,
  เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด http://wp.me/PVRbz-2 ,ข่าว ประชาสัมพันธ์ http://wp.me/PVRbz-w
  ข่าวสั้น ทวิตเตอร์ http://www.twitter.com/osmnel1
  ประมวลภาพ (Gallery) http://www.flickr.com/photos/osmnel1
  เช็คอีเมล(CheckMail) http://www.osm-nel1.com/squirrelmail/src/login.php

  หน้าบล๊อกประชาสัมพันธ์จังหวัด:
  จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-l
  จ.บุรีรัมย์ http://wp.me/PVRbz-o
  จ.ชัยภูมิ http://wp.me/PVRbz-q
  จ.สุรินทร์ http://wp.me/PVRbz-t

  แนะนำเว็บไซต์เพื่อนบ้าน

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์ กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  โทรศัพท์ 0-7728-5460 email : osm6_surat@hotmail.com
  http://www3.suratthani.go.th/osm6/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=20

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
  ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
  โทร.0-4222-4288 โทร.042-224-288
  E-mail : osm_udon@hotmail.com , osm_udon2@yahoo.com
  http://www.osmnortheast-n1.net/site/

  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
  http://www.osm-lopburi.moi.go.th/structure.htm

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่ม จังหวัด ภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
  ศาลากลางจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารหลังเก่า ถนนวังจันทน์ อ.ในเมือง พิษณุโลก ไทย 65000
  055-248490 , 20523 http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/

  สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
  http://www.phetchaburi.go.th/osm/osm_page.html

  สำนัก OSM ภาคตะวันออก ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
  โทร. 0-3827-4404 http://www.eastosm.com

  สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
  59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785
  e-mail: administrator@opdc.go.th

  สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
  สำนัก งานจังหวัดฉะเชิงเทรา ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
  E-mail : chachoengsao@moi.go.th Tel : 0-3851-2520
  http://www.chachoengsao.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=412

  องค์ความรู้:แผนพัฒนาและงบประมาณ จังหวัด – กลุ่มจว / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดOSM
  http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=26

  สบจ http://www.pad.moi.go.th/
  สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

  สามารถโปรโมทเว็บไซต์ของหน่วยงานคุณได้ฟรี

  Free Add URL
  http://www.google.com/addurl/
  http://webindex.sanook.com/addweb/
  http://www.webindexthai.com/chkweb.php
  http://www.bcoms.net/promoteweb/form.asp
  http://www.azooga.com/add_url.php
  http://directory.narak.com/addurl/
  http://search.eduzones.com/addurl.php
  http://directory.webtarad.com/add.php
  http://webdir.hunsa.com/reg.php

  Free web Submittion:
  http://www.freewebsubmission.com/link.html

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s