งาน “เส้นทางสายไหมนครชัยบุรินทร์”


Advertisements
โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เส้นทางเที่ยวใหม่ “ทางสายไหม นครชัยบุรินทร์”


เส้นทางเที่ยวใหม่ “ทางสายไหม นครชัยบุรินทร์”

เส้นทางเที่ยวใหม่ “ทางสายไหม นครชัยบุรินทร์”
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ร่วมกับ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ จัดทำ โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเส้นทางสายไหม กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ อันได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์

นครราชสีมา – วันนี้ (11 พ.ย.53) จ.ชัยภูมิ , จ.บุรีรัมย์ และสุรินทร์ มารวมกลุ่มกันเพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวสายไหมที่เป็นทางเลือกใหม่ และต่อยอดแหล่งท่องเที่ยวเดิมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตรงกับความต้องการ ของ นักท่องเที่ยว อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการตลาดของ หมู่บ้านผ้าไหมโดยใช้การท่องเที่ยวในการพัฒนา และได้รับ งบประมาณสนับสนุนโครงการจากรัฐบาล ภายใต้โครงการ ไทยเข้มแข็ง ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาชุมชนด้านการท่องเที่ยว โดยมีระยะเวลาในการดำเนินการ 9 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 และสิ้นสุดโครงการ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2554

ซึ่งกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ประกอบ ไปด้วย การจัดทำ Thai silk route package ของเส้นทางสายไหมกลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ การจัดทำ Walk through animation บอกเล่าเรื่องราวของเส้นทางสายไหม รวมถึงการพัฒนา Artificial highlight tourist spot และการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและ วัฒนธรรมของหมู่บ้านตามเส้นทางสายไหมผ่านทาง ช่องทางต่างๆ และการจัดกิจกรรม Thai silk dealers ในต่างประเทศ

และระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2553 ที่ผ่านมา ดร.ณัฏฐินี ทองดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ หัวหน้าโครงการ นำคณะกรรมการ ในโครงการลงพื้นที่ศึกษาวิถีชีวิตของท้องถิ่นเริ่มจาก อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา อำเภอท่าสว่าง จังหวัดสุรินทร์ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์ และอำเภอ บ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมทำ กิจกรรมกับชุมชนแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่นและสัมผัสกลิ่นไอของ อารยธรรมดั้งเดิม เพื่อนำประสบการณ์ที่ได้ในครั้งนี้มาพัฒนาการท่องเที่ยวเส้นทางสายไหม กลุ่มนครชัยบุรินทร์ ต่อไป

ขอบคุณข่าวสารจาก : http://www.koratdailynews.com

โพสท์ใน Uncategorized | ใส่ความเห็น

เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ


เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการ


เพื่อทบทวนแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ๑ (นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ ชัยภูมิ) และ การจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕

วันศุกร์ที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๕๓   เวลา๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมพิมาย ชั้น ๒  โรงแรมสีมาธานี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่
http://www.osm-nel1.go.th/pr_osm_nel1.php

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

OSM-NEL1 (โอเอสเอ็มเอ็นอีเอลวัน) สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1


OSM-NEL1 (โอเอสเอ็มเอ็นอีเอลวัน)
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ชั้น3  โทรศัพท์ 044-234798 ต่อ 735
เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th
ติดต่อสำนักบริหารยุทธศาสตร์ ฯ : Email: info@osm-nel1.go.th ,
ผู้ดูแลเว็บไซต์ : Email: webmaster@osm-nel1.go.th ,
เทคนิคซัพพอร์ต : Email: administrator@osm-nel1.go.th

เว็บไซต์ : http://www.osm-nel1.go.th,  http://www.osm-nel1.com
เว็บบอร์ด http://www.osm-nel1.com/smf
เว็บบล๊อก http://www.osmnel1.wordpress.com,
เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด http://wp.me/PVRbz-2   ,ข่าว ประชาสัมพันธ์ http://wp.me/PVRbz-w
ข่าวสั้น ทวิตเตอร์ http://www.twitter.com/osmnel1
ประมวลภาพ (Gallery)   http://www.flickr.com/photos/osmnel1
เช็คอีเมล(CheckMail)   http://www.osm-nel1.com/squirrelmail/src/login.php

หน้าบล๊อกประชาสัมพันธ์จังหวัด:
จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-l
จ.บุรีรัมย์ http://wp.me/PVRbz-o
จ.ชัยภูมิ http://wp.me/PVRbz-q
จ.สุรินทร์ http://wp.me/PVRbz-t

โพสท์ใน Uncategorized | 1 ความเห็น

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด(OSM)


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1(NEL1 /  Lower North-East1 Provincial Cluster) http://www.osm-nel1.com

กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1  พื้นที่4จังหวัด : จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ชัยภูมิ

เว็บไซต์ กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1 http://www.osm-nel1.com ( สถานะออนไลน์ )
เว็บบอร์ด(Webboard) http://www.osm-nel1.com/smf/smf_2-0-rc3_install/index.php  (สถานะออนไลน์)
เว็บบล๊อก(Blog) https://osmnel1.wordpress.com (สถานะออนไลน์)
ทวิทเตอร์(Twitter) http://twitter.com/osmnel1   (สถานะออนไลน์)
ประมวลภาพ (Gallery) http://www.flickr.com/photos/osmnel1(สถานะออนไลน์)
เช็คเมล(CheckMail)  http://www.osm-nel1.com/squirrelmail/src/login.php  (สถานะออนไลน์)

ติดต่อสำนัก Email: info@osm-nel1.com (คุณนิวัต รองสวัสดิ์)

จ.นครราชสีมา Email: korat@osm-nel1.com
จ.สุรินทร์ Email: surin@osm-nel1.com
จ.บุรีรัมย์ Email: buriram@osm-nel1.com
จ.ชัยภูมิ Email: chaiyaphum@osm-nel1.com

เกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด ต.อ.น.ล1 http://wp.me/PVRbz-2
ข่าวประชาสัมพันธ์กลุ่มจังหวัด ต.อ.น.ล1  http://wp.me/PVRbz-w

จ.นครราชสีมา http://wp.me/PVRbz-lhttp://www.nakhonratchasima.go.th
จ.บุรีรัมย์ http://wp.me/PVRbz-o , http://www.buriram.go.th
จ.ชัยภูมิ http://wp.me/PVRbz-q , http://www.chaiyaphum.go.th
จ.สุรินทร์ http://wp.me/PVRbz-thttp://www.surin.go.th

ลิงก์ 18กลุ่มจังหวัด ทปท (OSM)  http://www.osm.moi.go.th
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 http://www.osmcentral-n1.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 http://www.osmcentral-n2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง http://www.osmcentral.moi.go.th/index1.html
* กลุ่ม จังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 http://118.175.74.172/osmnpt/
* กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอน ล่าง 2 http://www.osmcentral-s2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าว ไทย http://www.osmsouth-e.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่ง อันดามัน http://www.osmsouth-w.moi.go.th/ (ไม่มีเว็บ)
* กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน http://www.osmsouth.moi.go.th/osmsouth/index.php
* กลุ่มจังหวัดภาค ตะวันออก http://www.eastosm.com,
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน 1 http://www.osmnortheast-n1.moi.go.th/  (ไม่มีเว็บ)
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนบน 2 http://www.osmnortheast-n2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนกลาง http://www.osmnortheast-c.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 http://www.osm-nel1.com,  http://www.osmnortheast-s1.moi.go.th/home.html
* กลุ่มจังหวัดภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 http://www.osmnortheast-s2.moi.go.th/ (ไม่มีเว็บ)
* กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1 http://www.osmnorth1.com/
* กลุ่ม จังหวัดภาคเหนือตอนบน2 http://www.osmnorth-n2.moi.go.th/
* กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 http://www.osmnorth-s1.moi.go.th

* กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอน ล่าง 2 http://www.osmnorth-s2.moi.go.th/joomla2010/

ลิงก์เพื่อนบ้าน

OSM/สำนักงานยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด/สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
http://www.osm-nel1.com, http://www.osmnel1.wordpress.com, http://www.twitter.com/osmnel1
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (OSM) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง1(NEL1 / Lower North-East1 Provincial Cluster).
สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
ชั้น 1 อาคารศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ถนนดอนนก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0-7728-5460  email : osm6_surat@hotmail.com
http://www3.suratthani.go.th/osm6/index.php?option=com_content&task=view&id=2&Itemid=20

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1
ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 2 ชั้น 3 ถ.อธิบดี อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร.0-4222-4288  โทร.042-224-288
E-mail : osm_udon@hotmail.com  , osm_udon2@yahoo.com
http://www.osmnortheast-n1.net/site/

กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2
http://www.osm-lopburi.moi.go.th/structure.htm

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์
ศาลากลางจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก ชั้น 2 อาคารหลังเก่า ถนนวังจันทน์ อ.ในเมือง พิษณุโลก ไทย 65000
055-248490 , 20523    http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/

สำนักบริหารกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2
http://www.phetchaburi.go.th/osm/osm_page.html

สำนัก OSM ภาคตะวันออก ศาลากลางจังหวัดชลบุรี ถ.มนตเสวี อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทร. 0-3827-4404  http://www.eastosm.com

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
59 ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพ 10300 โทร 02 356 9999 โทรสาร 02 281 7995 สายด่วน 1785 e-mail: administrator@opdc.go.th

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง
สำนัก งานจังหวัดฉะเชิงเทรา  ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ถนนเรืองวุฒิ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
E-mail : chachoengsao@moi.go.th Tel : 0-3851-2520
http://www.chachoengsao.go.th/th/index.php?option=com_content&view=article&id=97&Itemid=412

องค์ความรู้: แผนพัฒนาและงบประมาณ จังหวัด – กลุ่มจว / สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดOSM
http://km.moi.go.th/index.php?option=com_content&task=view&id=336&Itemid=26

สบจ http://www.pad.moi.go.th/
สำนักงบประมาณ http://www.bb.go.th/bbhome/index.asp

The Office of Strategy Management or OSM
,The Lower North-East1 Provincial Cluster or NEL1
Area: 4 Provinces:Nakhonratchasima,Chaiyaphum,Buriram,Surin
http://www.osm-nel1.com

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1(OSM-NEL1)
พื้นที่4จังหวัด : จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ชัยภูมิ

OSM-NEL1 สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง1
จ.นครราชสีมา,จ.สุรินทร์,จ.บุรีรัมย์,จ.ชัยภูมิ

อัพเดตโดยผู้ดูแลBlog : admin@osm-nel1.com

โพสท์ใน Uncategorized | 5 ความเห็น